Florian Benfer

dirigent och konstnärlig ledare

Frilansmusiker

Florian Benfer är född och uppvuxen i Tyskland. Efter musikaliska studier där fortsatte han med en masterutbildning i kördirigering på Musikhögskolan i Stockholm och ett års studier i orkesterdirigering i Holland. Han tog över som Stockholms Kammarkörs konstnärlige ledare och dirigent 2012, eftersom han ville arbeta med en egen stadigvarande kör, som komplement till alla frilansjobb.


- Stockholm är unikt i världen med flera körer på mycket hög nivå. Därför trivs jag så bra här!  Jag gör också mycket körprojekt internationellt, bland annat i Tyskland.


- Det är intressant att jobba med en kör som inte är knuten till en församling, och som repeterar varje vecka. Att leda en fast ensemble inkluderar så mycket mer än bara det röstmässiga och musikaliska, tycker jag. Vi lär känna varandra väl och bygger en relation som gör att vi kan förfina detaljer och hela tiden nå en högre nivå.

Peter Nyqvist

tenor

Arbetar som musiklärare

Peter är körens kameleont och supersociala spelevink och började hösten 2018.

 

- Jag sjöng i en annan kör tidigare när jag fick frågan om att söka till Stockholms Kammarkör. Jag attraherades av möjligheten att sjunga för Florian, och motiveras av det höga tempot och de höga kraven på notläsning och musicerande. Det är roligt med en körledare i min egen ålder som därtill är väldigt professionell och jobbar med en bred repertoar.


- Det var lätt att komma in rent socialt i kören. Jag kände mig fort accepterad och genuint välkommen! 

Åsa Myrvoll

sopran och ordförande

Arbetar med digital utveckling på Handelsbanken

Åsa började i kören 2016 då hon blev värvad av en befintlig medlem i kören. Åsa är körens ordförande vilket också gör att hon engagerar sig mycket i arbetet runt kören.

- Stockholms Kammarkörs upplägg tilltalar mig jättemycket då det är en kör som lyckas kombinera fokus och hög ambitionsnivå med gemenskap och glädje. Och eftersom vi hela tiden vill utvecklas, så ser vi till att vi alltid har roliga och intressanta projekt på gång.

- Att kören är fristående gör det möjligt för oss att ta på oss alla möjliga olika uppdrag. Det är vi själva som sätter gränsen för vad vi kan och vill göra! 2018 gjorde vi en turné på Kuba och det var enormt roligt att som styrelsemedlem bidra till att förverkliga en sådan resa. Som ordförande driver jag nu att vi ska knyta fler kontakter med samarbetspartners i Stockholms kulturliv, det finns så många möjligheter där!

Annika Inkapööl

sopran

Arbetar som juristassistent

Annika är en av körens sociala personligheter som alltid är på gott humör och delar med sig av sin positiva energi. Annika tycker att det är lätt att ha den rollen i den här kören, vilket inte är självklart i alla grupper. Annika värvades av en tidigare medlem i kören när hon letade efter en kör med höga ambitioner. 


- Jag tycker om kombinationen mellan hög musikalisk nivå och den familjära och tillåtande stämningen i kören. Florian får en alltid att göra sitt yttersta och hans sätt att väva in sångteknik i repetitionerna är unikt och inspirerande. Dessutom är det fantastiskt att repertoaren omfattar så olika typer av musik.

Emma Sjölund, alt

Jobbar som verksamhetschef på Karolinska Sjukhuset

Emma Sjölund

alt

Jobbar som verksamhetschef på Karolinska Sjukhuset

Emma har sjungit i Stockholms Kammarkör sedan 2003, när den dåvarande dirigenten tillträdde.

- Jag upplever att Stockholms Kammarkör hela tiden fortsätter att utvecklas musikaliskt. Det sporrar mig som sångare och korist, och gör att jag vill fortsätta utvecklas tillsammans med kören. 

- Jag ser mig som en av dem i kören som ser till att upprätthålla den goda stämningen och föra SKK:s arv och kultur vidare till nya körmedlemmar!